Valresultatet

Det slutgiltiga valresultatet ska publiceras i eftermiddag, men efter att 60% av diplomaternas, sjömännens och soldaternas röster räknats (de sista rösterna, vi är uppe i någonting runt 99.9% av rösterna)  ser siffrorna ser ut så här:

Likud Beitenu 31, Yesh Atid (Yair Lapid) 19, Labor 15, Jewish Home 12, Shas 11, United Torah Judaism 7, Hatnuah (Livni) 6, Meretz 6, Hadash 4, United Arab List 4, Balad 3 och Kadima 2 mandat.

Vilken koalition kommer nu att bildas från detta? Det är ännu oklart, men handlar mycket om vilka frågor Yesh Atid kommer att rikta in sig på: vikten av en fredsprocess och normala relationer med omvärlden, eller inrikespolitiska frågor som billigare bostäder och integration av ultraortodoxa i militär och arbetsliv. Utifrån detta kommer sedan koalitionen att sättas samman. Judiska Hemmet får det svårare om fredsprocessen hamnar på bordet, Shas kan inte gå med på för hårda krav om ultraortodoxas värnplikt. En dragkamp, och inte så lite kohandel. Men parterna får skärpa sig för de har inte så mycket tid på sig: senast om 45 dagar så ska en ny budget klappas igenom, annars blir det nyval, om jag förstått saken rätt.

För en mer ingående analys, läs utmärkt artikel på 972 mag.

Annonser

Valdag!

Inget enormt ödesdigert val kanske, men ändå – nästa koalitionsregering kan komma att se lite olika ut beroende på exakt hur många mandat det ena eller andra partiet får. Jag tippar just nu att Meretz får fler röster än väntat, eventuellt fler än de 6-7 mandat som opinionsundersökningarna förutspått. Är någon intresserad av live-uppdateringar så får ni gärna följa mig på Twitter – jag kommer att befinna mig på Judiska Hemmets valvaka.

För mer valprat, lyssna gärna på ett samtal som DN:s Jerusalemkorrespondent Nathan Shachar och jag deltog i  Studio Ett igår, och ett utmärkt intressant reportage med bl a Noomi Stahl och Stav Shaffir i P1 Morgon.

Medvind för den religiösa högern i det israeliska valet

Svenska media har börjat bevaka det israeliska valet. Igår var jag med i ett inslag i Människor och Tro (scrolla ner till ”Medvind för den religiösa högern inför valet i Israel”) och pratade om religiösa partier i Israel, främst om det nationalreligiösa partiet Habayit Hayehudi (Judiska Hemmet) som enligt opinionsmätningar kommer att bli Israels tredje största parti, efter Likud-Israel Beiteinu och Labor.

Radioinslag har en tendens att bli kortare än planerat, så även denna gång. Vi fick med en hel del viktig information men då jag tror att många kan vara intresserade av de frågor som inte hann komma upp så lägger jag upp de preliminära frågor som vi diskuterade inför programmet här, inklusive mina svar med vissa omskrivningar.

Hur är stämningen inför valet?

Valkampanjen är i full gång på gatorna och i media, inte minst i sociala media. Men stämningen är inte speciellt upphetsad, även om diskussionerna på jobbet blivit lite mer intensiva den senaste veckan. Många israeler, 15% enligt den senaste undersökningen, är fortfarande inte säkra på vilket parti de kommer att rösta på. Men de flesta rör sig inom ”vänstern-mitten” respektive ”högern”, inte mellan dem.

Enligt alla opinionsundersökningar kommer premiärminister Netanyahu vara den som bildar regering. Likud har gått samman med ultranationalisten Avigdor Liebermans Yisrael Beitenu på en gemensam lista – varför har de gjort så?

I ett instabilt Mellanöstern så är styrka och stabilitet något tryggt och positivt som attraherar väljare. Netanyahu och Liebermans lista förutspåddes av partiernas rådgivare Arthur Finkelstein få upp emot 45 mandat. Men strategin verkar inte alls ha fungerat så bra som man tänkt, de har stadigt sjunkit i mätningarna och ligger idag på 32-33 mandat.

Det finns ju många små religiöst färgade partier på högerkanten. Det nationalreligiösa partiet Habayit Hayehudi/Det judiska hemmet med ledaren Naftali Bennett i spetsen har vind i seglen och är enligt opinionsmätningar, det tredje största partiet, varför lockas så många israeler av ett uttalat nationalreligiöst parti?

 Mycket hänger på Bennetts personliga framtoning och bakgrund. Han är ung, runt 40, gjorde militärtjänst i ett elitförband (samma som Ehud Barak och Netanyahu), han är religiös men gift med en kvinna från ett sekulärt hem. Bennett pratar som en ”vanlig” israel, någon som många kan identifiera sig med. Han är mycket driven och energisk. Han känner till medelklassens ekonomiska situation, han var aktiv i en reservistprotest efter det andra Libanonkriget. Partilistan har en sekulär ung kvinna på 5:e plats och driver även frågor som rör medelklassen (en lösning av bostadskrisen, militärtjänst för ultraortodoxa).För dem som även delar partiets syn på konflikten med palestinierna och vad som ska hända med de ockuperade områdena (Västbanken, eller Judeen och Samarien) så är Bennett ett attraktivt val.

Hur viktig är deras religiösa profil för framgångarna?

De har faktiskt tonat ner sin religiösa profil, bland annat genom att ge den sekulära kvinnan Ayelet Shaked (36) stor plats i valkampanjen. De betonar ”judiska värderingar”, vikten av judisk identitet, kultur, historia och tradition, men kräver t ex en reform av rabbinatet som idag styrs av ultraortodoxa, och de strävar aktivt efter att inkludera sekulära israeler. Samtidigt så har partiets kandidater med kopplingar till rabbiner med mer radikala åsikter angående religion och bosättningar t ex fått en plats i skymundan. Så den religiösa profilen är absolut del av partiets valprogram, speciellt angående skolväsendet, men det är bara en del.

Hur ser deras agenda ut?

Valprogrammet bygger på grundprincipen att Israel är en judisk stat med demokratiskt styrelseskick. Betoning på ”judisk”. Detta kommer främst till uttryck inom skolväsendet och utbildningsfrågor: Judiska Hemmet vill ha större tonvikt på judisk historia, det judiska folkets nationalhjältar från biblisk tid och fram till sionismen.

Judiska Hemmet för en inkluderande politik riktad mot medelklassen, vilket kommer till uttryck i följande frågor:

  • Militärtjänst: alla ska med, men också civiltjänst (för ultraortodoxa). Mycket stor betoning på detta i valkampanjen med Bennett i fokus som f d elitsoldat och aktiv i reserviströrelsen som protesterade mot hur det andra Libanonkriget sköttes.
  • Ekonomi: liberal ekonomisk politik, sänka skatter för medelklassen, lösa bostadsproblemen.
  • Byggande: stödja periferin, dvs Negev, Galileen och Judeen-Samarien. Israels arabiska medborgare: ökad integration av dem som stöder staten, hårdare tag för dem som kritiserar staten och IDF.

Judiska Hemmets tydliga högerpositioner kommer främst till uttryck angående utrikespolitiken och synen på Israels demokratiska institutioner, som de anser domineras av en vänsterelit.

  • Palestinierna (”den israelisk-arabiska konflikten”) har Judiska Hemmet ett eget förslag till lösning som innebär att Israel ska annektera C-områden och ge palestinierna där israeliskt medborgarskap. På inga villkor ska en palestinsk stat upprättas.
  • Demokratiska institutioner: Judiska Hemmet vill ha mer ”balans” i rättsväsendet, dvs fler nationalreligiösa domare och en högre status för judisk lag som även ska få ökat inflytande i lagstiftningen. Likaså förespråkar man ”balans” i media, dvs att religiösa perspektiv och högerpositioner får större plats och täckning i media. Judiska Hemmet är mycket kritiska till organisationer som kritiserar regeringspolitiken (NGOs) och vill förbjuda finansiering av organisationer som kritiserar IDF eller Israels politik.

Kan det judiska hemmet med sin karimatiske ledare Bennett bli en koalitionspartner för Likud?

 Den frågan diskuterar israeliska politiska kommentatorer mycket flitigt. Det blir troligen så. Visserligen har Likud attackerat bennett ganska hårt under valrörelsen (vapenvägran-bosättningar, extrem partilista), men det nationalreligiösa partiet har alltid varit en av Netanyahus ”naturliga koalitionspartners”. Tidningen ”Israel Hayom” citerar idag högt uppsatta Likudmedlemmar som säger att Netanyahu kommer att bilda en ”nationell” regering, vilket främst betyder Likud och Judiska Hemmet.

Bennett har upprepade gånger betonat att det Judiska Hemmet vill vara en stabil koalitionspartner i en framtida högerregering, och varnat för försök att ta in mittenpartier i regeringen istället för det Judiska Hemmet.

Det finns också rent ortodoxa partier -vad vill de?

De är klassiska särintressepartier. De vill ha budgetstöd till sitt skolsystem och sina institutioner,  bevara sabbaten (motsätter sig kollektivtrafik på sabbaten), bevara judiska gravar (protester mot akutmottagningen vid Barzilai-sjukhuset i Ashkelon).

Den främsta ideologiska skillnaden mellan ultraortodoxa och nationalreligiösa partier är synen på staten Israel. För de ultraortodoxa har staten Israel ingen religiös betydelse, den rätta vägen är enbart att hålla buden och vänta på Messias. För de nationalreligiösa är staten Israel en del av frälsningshistorien, en glimt av den messianska tiden. Därför har de också diametralt olika inställning till staten och dess institutioner.

Hur stort inflytande har rabbiner i politiken?

Väldigt stor i de ultraortodoxa partierna som Förenade Torahjudendomen och i Shas där de styr partierna och user kandidaterna.  I det Judiska Hemmet väljs kandidaterna demokratiskt. Där handlar det mer om att de individuella partimedlemmarna har nära kontakter med olika rabbiner, rådgör med dem och stöder sig på deras beslut.

Nu har vi pratat om landets judiska väljare, hur röstar Israels religiös minoriteter?

Den arabiska minoriteten har ett mycket lågt valdeltagande, runt 55%. De röstar främst på olika arabiska partier, som är mycket olika inbördes precis som de judiska. Men i den arabiska sektorn känner många att de inte kan påverka den politiska processen och väljer att avstå från att rösta, i protest eller av likgiltighet.

Den som bildar regering i Israel måste alltid ta hjälp av småpartier som då får vågmästarställning – ditt tips – hur ser det ut  när rösterna är räknade tror du?

Oj…Jag tror att Netanyahu kommer att bilda regering med sina ”naturliga koalitionspartners”, som han kallar dem – de ultraortodoxa och det Judiska Hemmet. Men för att balansera upp det lite kommer han att göra stora ansträngningar att få med några av mittenpartierna, som Yesh Atid och Kadima. Han vill på inga villkor vara på vänsterkanten i en högerextrem koalition. det vore för mycket huvudvärk. Därför blir det mycket intressant att se hur många mandat de små och mellanstora partierna lyckas uppnå, för det kan komma att bli avgörande för vilken karaktär Israels nästa regering får.

Vilka frågor intresserar israelerna?

I svenska media råder en tendens att huvudsakligen betrakta Israel  genom konfliktprismat. Ur den synvinkeln blir de enda relevanta frågeställningarna inför valet ”Kommer israelerna att rösta för ett parti som stödjer en tvåstatslösning? Om inte, hur kommer det att påverka palestinierna”?

Från min horisont känns detta ungefär som om jag skulle analysera det svenska valet enbart utifrån invandringsfrågan, eller det amerikanska valet utifrån USA:s relation till Israel. Precis som judar i USA inte bara röstar enligt partiernas och kongressledamöternas inställning till Israel så röstar israeler inte bara enligt vilken åsikt de har angående en tvåstatslösning, även om det är en av de viktiga frågorna som israeliska partier måste ta ställning till.

Vilka frågor avgör då hur israelerna röstar? En utmärkt opinionsundersökning i Times of Israel visar att hela 43% av de utfrågade uppgav att ekonomiska frågor är de viktigaste i valet. Långt därefter kommer relationen till palestinierna, utbildning/skolväsendet, hotet från Iran, instabiliteten i regionen (säkerhetspolitik) och de ultraortodoxa (relationen stat-religion). Mycket grundlig och bra info som på ett åskådligt sätt förklarar frågeställningarna som intresserar israeler från olika politiska läger.

Livni, Lapid och Yachimovich samtalar om enad linje

Pluralism och mångfald är bra, men snuttifieringen i det politiska landskapet i Israel når höjder som ofta lamslår beslutsfattandet, såväl i regeringen som i oppositionen. Inför det kommande valet så är myllret av så kallade mitten-vänsterpartier (Hatnua, Kadima, Yesh Atid och Labor) ganska obegripligt för en utomstående då de i mycket har samma övergripande värderingar och fokuserar på de frågor som intresserar den israeliska medelklassen. För några dagar sedan gjorde Tzipi Livni (Hatnua) ett utspel i TV där hon kallade på Lapid och Yachimovich att bilda ett gemensamt block mot Netanyahu. Problemet är att Yachimovich redan lovat att Labor ser sig som ett alternativ till regeringen och vägrar gå med i en Netanyahuledd koalition. Så inte Livni och speciellt inte Lapid, som vill påverka regeringen inifrån och definitivt inte har några problem att sitta med Netanyahu. Å andra sidan säger han att Yesh Atid inte kommer att bli ett fikonlöv i en högerextrem Likud Beiteinu-regering bestående av Likud, Israel Beiteinu, Shas, Jewish Home och United Torah Judaism, det vore politiskt självmord.

Livni, Lapid och Yachimovich har träffats för att samtala, men någon allians uppstod inte ur samtalet. För Likud är detta naturligtvis en pluspoäng: vänstern-mitten är splittrad och saknar den gemensamma linje som är nödvändig för att kunna styra landet. Men det är fortfarande två veckor kvar till valet, och hela åtta mandat ligger i opinionsundersökningarna fortfarande på partier som eventuellt inte tar sig över procentspärren (2%). Valdeltagandet kommer att spela stor roll för valresultatet. I sekulära Tel Aviv röstar bara 58% av de röstberättigade medan 74% i det ultraortodoxa Bnei Brak går till valurnorna (och där röstar för det parti som deras rabbin förespråkar, oftast United Torah Judaism). Utmaningen för vänstern-mitten är att få sina väljare lika motiverade som den religiösa högern och att samarbeta som en enad front. Lättare sagt än gjort, men ansatserna tyder på att detta inte är helt omöjligt. Om inte före så efter valet.